RESTRUKTURYZACJE

Prowadzimy postępowania zmierzające do oddłużenia osób fizycznych, które nie prowadząc działalności gospodarczej, stały się z przyczyn życiowych niewypłacalne. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać wymagalnych zobowiązań pieniężnych np. nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków potrzebnych do codziennego życia oraz spłatę pożyczki. Upadłość konsumencka może spowodować oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, poprzez umorzenie całości lub części długów, których konsument nie jest w stanie obecnie i nie będzie w stanie w przyszłości spłacić.

Upadłość konsumencka umożliwia więc zwolnienie konsumenta z długów. Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe jest również, w wyjątkowych przypadkach, oddłużenie konsumenta bez wykonania planu spłaty. W konsekwencji ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie oddłużenie danej osoby może nastąpić tylko na jej wniosek. Do złożenia skutecznego wniosku konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Od tego jak zostanie przygotowany wniosek, zależy więc w dużej mierze skuteczność całego postępowania. Spółka podejmuje się sporządzenia wniosku upadłościowego oraz we współpracy reprezentuje Klientów w całym procesie postępowania upadłościowego.

Nie zwlekaj

czas ucieka

Informacja

zachowaj wszelkie informacje

Oszczędzaj

czas to pieniądz

Najważniejszy dla nas jest Klient

nie zwlekaj skontaktuj się już teraz