OPINIOWANIE

Warto zrobić opinię

Opinia jest poglądem danego podmiotu w określonej sprawie. Ekspertyza jest natomiast specjalistycznym badaniem w określonej dziedzinie, przeprowadzanym przez ekspertów. Oba te pojęcia w praktyce zmierzają do przygotowania przez podmiot posiadający wiedzę specjalistyczną dokumentu, który będzie mógł zostać wykorzystany w prowadzonej sprawie. Opinia nabiera szczególnego znaczenia wówczas, gdy jest przygotowana przez podmiot wyspecjalizowany w zakresie, którego dotyczy. Podmiotem takim jest najczęściej biegły, w tym również biegły sądowy. Opinie biegłych są niezwykle przydatne dla ustalenia okoliczności, które są niemożliwe do stwierdzenia dla sądu czy prokuratora, z uwagi na to, że nie posiadają oni niezbędnej wiedzy specjalistycznej. W praktyce dowód ten często jest oceniany przez sędziów jako rzetelny i niebudzący wątpliwości, który przesądza o rozstrzygnięciu procesu.

Zespół www.detektyw.pl dysponuje możliwościami kadrowymi i technicznymi do sporządzania specjalistycznych opinii i ekspertyz z zakresu wielu szczegółowych dziedzin, mogących pomóc w rozwiązaniu powierzonej przez klienta sprawy. Dokument taki z jednej strony może stanowić wsparcie dla prowadzonych czynności detektywistycznych czy prawnych, z drugiej zaś może stanowić cenny materiał dowodowy w prowadzonych przez zleceniodawców procesach sądowych. Uważany jest za cenne źródło informacji, mogąc wpływać na przyjętą linię obrony bądź jej modyfikację. Może też stanowić poparcie przyjętej w procesie argumentacji, bądź też dać nowe spojrzenie w już toczącym się procesie oraz otworzyć możliwość złożenia nowych wniosków dowodowych, a co za tym idzie przesądzić o wyniku sprawy.

 Do najczęściej przygotowywanych przez www.detektyw.pl należą opinie z dziedziny:

  • medycyny
  • psychologii
  • psychiatrii
  • toksykologii
  • kryminalistyki

W sprawach sądowych coraz częściej jako dowód dopuszczane są opinie sporządzane przez specjalistów nie będących stałymi biegłymi sądowymi. Dotyczy to opinii wykonywanych na zlecenie sądu czy prokuratury zarówno w sytuacji gdy brak jest profesjonalistów danej specjalności na liście biegłych sądowych, jak i gdy terminy wykonania takiej opinii przez biegłego sądowego są nazbyt odległe. Sądy dopuszczają jako dowód również opinie prywatne, wykonane przez specjalistów na zlecenie strony procesu, dla potrzeb toczącego się postępowania.

 

Nasi eksperci, legitymujący się odpowiednim wykształceniem i wiedzą specjalistyczną, przygotują niezbędne Ci opinie i ekspertyzy ze wskazanych wyżej dziedzin. Istnieje także możliwość indywidualnego podejścia do każdej sprawy i zlecenie sporządzenia opinii w dziedzinach, których tu nie wymieniono.

Każdorazowo zlecone dokumenty zostaną sporządzone przez www.detektyw.pl z najwyższą starannością i będą mogły stanowić dowód mający znaczenie faktyczne i prawne w prowadzonych przez Ciebie sprawach.

 

Nie zwlekaj

czas ucieka

Informacja

zachowaj wszelkie informacje

Oszczędzaj

czas to pieniądze

Najważniejszy dla nas jest Klient

nie zwlekaj skontaktuj się już teraz