DETEKTYWISTYKA

Oferta dla osób indywidualnych​

Obserwacje są jedną z najefektywniejszych metod pozyskiwania informacji. Nasi detektywi prowadząc obserwacje zawsze działają w sposób profesjonalny oraz w całkowitej dyskrecji. Nigdy nie działamy w pojedynkę – w każdej prowadzonej przez nas obserwacji biorą udział minimum dwie osoby. Daje to gwarancję uzyskania możliwie najlepszych materiałów niezbędnych zleceniodawcy. Klient otrzymuje efekt końcowy naszej pracy w postaci udokumentowanego raportu wraz z materiałem fotograficznym i filmowym. Materiały te mogą zostać wykorzystane jako dowody w postepowaniach sądowych. Pomagamy także zadbać o wartościowe mienie, zapobiegając kradzieży, wykorzystaniu ich niezgodnie z przeznaczeniem czy zniszczeniu. Dokonujemy dyskretnej obserwacji oraz zabezpieczenia i monitoringu rzeczy cennych. W ramach tej usługi możemy wykonać także inne czynności związane ze sprawdzeniem wiarygodności osób, ustaleniami majątkowymi, poszukiwaniem osób i mienia oraz sprawami z pogranicza biznesowo – prywatnego.

Jeżeli podejrzewasz, że bliska Ci osoba – partner, dziecko ma kłopoty spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, nieodpowiednim towarzystwem w jakim przebywa, hazardem czy jakiekolwiek innymi zagrożeniami dnia codziennego, możemy Ci pomóc zweryfikować Twoje obawy. 

Pomożemy ochronić bliską Ci osobę, poprzez udzielenie profesjonalnej pomocy. Podejmiemy się dyskretnej obserwacji, przeanalizujemy potencjalne zagrożenia środowiskowe i towarzyskie, pomożemy zorganizować odpowiednie testy oraz profesjonalną pomoc psychologa i innych specjalistów.

W przypadku potwierdzenia występowania zachowań, świadczących o uzależnieniu od jakichkolwiek środków psychoaktywnych, szczególnie istotne jest natychmiastowe rozpoczęcie działań prowadzących do podjęcia leczenia, zwłaszcza w przypadku osób młodych, dla których zmiany wywołane uzależnieniem mogą być nieodwracalne. Zapewniając 100% dyskrecji Agencja pomoże wdrożyć odpowiedni proces leczenia.

Zajmujemy się pozyskiwaniem i gromadzeniem informacji o dłużnikach, w celu uproszczenia wszczęcia i skutecznego prowadzenia postępowania windykacyjnego. Pomagamy ustalić aktualne miejsce pobytu dłużnika w przypadku, gdy jest ono nieznane oraz gromadzimy wszelkie niezbędne informacje dotyczące jego majątku. Ponadto poszukujemy utraconego majątku oraz oceniamy, jakie działania będą najskuteczniejsze w celu skłonienia dłużnika do dobrowolnej spłaty długu.

W zakresie majątku dłużnika proponujemy następujące ustalenia:

 • wywiad majątkowy
 • bieżące źródła finansowania
 • nieruchomości i fakt ich zbycia z pokrzywdzeniem wierzyciela
 • ruchomości i fakt ich zbycia z pokrzywdzeniem wierzyciela
 • inne prawa majątkowe i fakt ich zbycia z pokrzywdzeniem wierzyciela (udziały, akcje i inne aktywa finansowe)

przekazanie informacji dających podstawy do unieważnienia transakcji pozornych zmierzających do ukrycia majątku.

Poczucie bezpieczeństwa jest niezwykle istotnym elementem codziennego życia. Ma ono istotne znaczenie zarówno w życiu prywatnym, jak też w prowadzonej działalności. Wiele niebezpieczeństw zakłócających prywatność codziennego życia i pracy jest związanych ze współczesną techniką podsłuchową. W swojej ofercie posiadamy usługę wykrywania urządzeń podsłuchowych, a także lokalizatorów GPS w pojazdach. Wszystkie działania w tym zakresie są prowadzone z uwzględnieniem zagrożenia inwigilacji, a także przy uwzględnieniu interesów (prywatnych i biznesowych) naszych Klientów.

Realizujemy usługi związane z bezpieczeństwem informacji, polegające na następujących działaniach:

 • wykrywaniu i lokalizacja urządzeń podsłuchowych (nieruchomości i ruchomości)
 • analizie urządzeń mobilnych pod kątem instalacji oprogramowania szpiegującego
 • zagłuszaniu urządzeń podsłuchowych
 • analizie bezpieczeństwa zagrożeń obiektów przemysłowych oraz obiektów prywatnych
 • audytu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • projektowania i wykonywania bezpiecznych pomieszczeń do prowadzenia poufnych rozmów

Z roku na rok ginie bez wieści coraz więcej osób. Zaginięcie człowieka z jego dotychczasowego środowiska pociąga za sobą szereg konsekwencji, również natury prawnej, wywołując jednocześnie pewien stan niepewności co do tego, czy osoba zaginiona pozostaje nadal przy życiu. Moment, w którym dociera do człowieka fakt, że ktoś bliski zaginął – to jedna z najbardziej traumatycznych chwil w życiu każdego człowieka. W takiej sytuacji ważne jest, aby jak najszybciej poznać przyczynę oraz ewentualne skutki zaginięcia, a następnie rozpocząć poszukiwania.

Dokonujemy poszukiwań osób w zakresie:

• zaginięcia
• porwania
• ucieczki z domu
• poszukiwania krewnych
• poszukiwania biologicznych rodziców
• poszukiwania rodzeństwa
• poszukiwania znajomych z lat szkolnych

Internetowi przestępcy korzystają z wielu serwisów, na których każdego dnia przebywają tysiące potencjalnych ofiar. Bardzo często dość profesjonalnie przygotowują się do działania i atakują na najbardziej znanych portalach czy czatach. Nierzadko zdarza się, że jedna wiadomość może przynieść nawet miliony potencjalnych ofiar. Często zdarza się też, że nie są to niewinne oszustwa, lecz przestępstwa na ogromną skalę. Niekiedy zdarza się, że tego typu wiadomości są pomocne przy instalacji szkodliwych wirusów, za pomocą których przestępcy przejmują konta czy też kradną pieniądze.

Nadal przewidywany jest dalszy wzrost przestępczości komputerowej we wskazywanych dziedzinach, związany z ciągle rosnącą ilością użytkowników Internetu. Ponadto znaczne zagrożenia wynikają z wykorzystywania do przestępczej działalności wirusów, robaków internetowych czy innych szkodliwych programów komputerowych, które bez wiedzy użytkowników mogą się reprodukować i rozprzestrzeniać na inne komputery, powodując niszczenie danych oraz dostęp do informacji poufnych. Zarażone komputery mogą być też wykorzystywane do innych działań przestępczych.

Nasi specjaliści pomogą Państwu dokonać oceny posiadanych urządzeń komputerowych oraz oprogramowania, a także dokonają analizy czy przeprowadzano ewentualne próby ingerencji w Państwa sprzęt komputerowy. Pomogą też zabezpieczyć sprzęt komputerowy oraz znajdujące się na nim dane, przed niepożądaną ingerencją osób trzecich.

Odzyskiwanie danych obejmuje uszkodzenia logiczne (cyfrowe) oraz uszkodzenia fizyczne urządzeń elektronicznych, takie jak: przypadkowe i umyślne skasowanie danych, zalanie nośników, nadpalenia, uszkodzenia spowodowane wstrząsami na skutek uderzenia czy innymi uszkodzeniami. Przywrócenie danych, które zostały usunięte, może mieć miejsce także w przypadku ich certyfikowanego usunięcia. Certyfikowane niszczenie danych odbywa się na kilku poziomach:

 • programowe usuwanie danych
 • mechaniczne niszczenie danych
 • fizyczne niszczenie danych

Analiza danych na przekazanych nam nośnikach ma na celu z jednej strony odzyskanie danych niezbędnych Klientowi, z drugiej zaś dostarczanie elektronicznych środków dowodowych pozwalających m.in. na wykrywanie nadużyć i przestępstw, dokonanych z użyciem komputera, innych urządzeń elektronicznych czy też nośników danych.

Oferujemy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców. Obsługujemy zarówno podmioty gospodarcze, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku, jak i te, które dopiero stawiają na nim pierwsze kroki.

Nasze usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego kierujemy do:

 • podmiotów gospodarczych działających na rynku lokalnym
 • podmiotów wychodzących na rynki zagraniczne
 • firm zagranicznych wchodzących na rynek polski
 • start-up’ów

Obsługujemy transakcje z udziałem kapitału prywatnego oraz z udziałem instytucji państwowych i samorządowych. Zapewniamy pełne wsparcie prawne na polu sporządzania i analiz kontraktów handlowych. Przygotowujemy umowy ściśle dostosowane do potrzeb Klientów i do zmieniających się warunków gospodarczych. Bierzemy udział w negocjacjach z kontrahentami, gwarantując profesjonalne i dynamiczne podejście. Opiniujemy projekty przedstawionych nam umów pod kątem ich legalności, , potencjalnych sporów i zagrożeń, ryzyk biznesowych, a także pod względem podatkowym.

Oferujemy przeprowadzenie wysoko specjalistycznych badań labolatoryjnych:

 • Badania genetyczne
 • Badania toksykologiczne
 • Narkotyki i alkohol

Kradzież z włamaniem jako typ kwalifikowany kradzieży zwykłej polega na zaborze rzeczy ruchomej celem jej przewłaszczenia dokonany po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia ( art. 279 par. 1 kk) do włamania się zaliczane jest przełamanie kodów zabezpieczających np. program komputerowy. Zatem uznaje się , że przełamanie specjalnych zabezpieczeń zainstalowanych na komputerze ( tzw. Pass word) , systemie(sieci) komputerowych stanowi włamanie z artykułu 179 par. 1

Podejmujemy się analizy i sposobu działania sprawcy

Ustalamy taktykę działania sprawców.

Sprawdzamy i zabezpieczamy narzędzia i środki użyte do dokonania przestępstwa.

Na podstawie zebranego materiału tworzymy charakterystykę sprawcy

Jeżeli mają Państwo przypuszczenia że Wasi pracownicy lub partnerzy biznesowi prowadzą nieuczciwe bądź nielojalne działania, nielegalne interesy lub działają na Waszą szkodę, za pomocą prowadzonych prowokacji jesteśmy w stanie to dyskretnie sprawdzić. Efektem tych działań będzie przekazane Wam sprawozdanie, wraz z materiałem audio – wideo, które będzie mogło pomóc w podjęciu odpowiednich decyzji personalnych, a także będzie stanowić dowód w postępowaniu sądowym.

Nie zwlekaj

czas ucieka

Informacja

zachowaj wszelkie informacje

Oszczędzaj

czas to pieniądz

Najważniejszy dla nas jest Klient

nie zwlekaj skontaktuj się już teraz