Infolinia 24h

Działamy na całym świecie

Przykładowe zakresy podejmowanych działań

Internetowi przestępcy korzystają z wielu serwisów, na których każdego dnia przebywają tysiące potencjalnych ofiar. Bardzo często dość profesjonalnie przygotowują się do działania i atakują na najbardziej znanych portalach czy czatach. Nierzadko zdarza się, że jedna wiadomość może przynieść nawet miliony potencjalnych ofiar. Często zdarza się też, że nie są to niewinne oszustwa, lecz przestępstwa na ogromną skalę. Niekiedy zdarza się, że tego typu wiadomości są pomocne przy instalacji szkodliwych wirusów, za pomocą których przestępcy przejmują konta czy też kradną pieniądze.

Nadal przewidywany jest dalszy wzrost przestępczości komputerowej we wskazywanych dziedzinach, związany z ciągle rosnącą ilością użytkowników Internetu. Ponadto znaczne zagrożenia wynikają z wykorzystywania do przestępczej działalności wirusów, robaków internetowych czy innych szkodliwych programów komputerowych, które bez wiedzy użytkowników mogą się reprodukować i rozprzestrzeniać na inne komputery, powodując niszczenie danych oraz dostęp do informacji poufnych. Zarażone komputery mogą być też wykorzystywane do innych działań przestępczych.

Nasi specjaliści pomogą Państwu dokonać oceny posiadanych urządzeń komputerowych oraz oprogramowania, a także dokonają analizy czy przeprowadzano ewentualne próby ingerencji w Państwa sprzęt komputerowy. Pomogą też zabezpieczyć sprzęt komputerowy oraz znajdujące się na nim dane, przed niepożądaną ingerencją osób trzecich.

 

W chwili obecnego rozwoju gospodarczego i ogromnej konkurencji wśród firm, należy z dużą ostrożnością wybierać partnerów biznesowych. Dlatego też przed podjęciem decyzji o współpracy z kontrahentem, warto sprawdzić jego rzetelność oraz wiarygodność finansową. Aby podjąć najlepsze decyzje dla firmy potrzebne są sprawdzone, rzetelne informacje, które zapewnia nasz wywiad gospodarczy.

Prowadzony przez nas wywiad gospodarczy jest nakierowany na ochronę przedsiębiorstwa przed współpracą z nierzetelnymi lub nieuczciwymi kontrahentami, jak również z podmiotami niewypłacalnymi. Za pomocą odpowiednich narzędzi dyskretnie sprawdzamy wiarygodność przyszłego kontrahenta lub partnera w interesach. Docieramy do istotnych informacji o stanie majątkowym, ewentualnym zadłużeniu oraz dotychczasowej działalności wskazanej osoby. Nasze działania sprawdzające przeprowadzamy także w stosunku do firm, z którymi trwa już współpraca, dzięki czemu bez obaw można kontynuować wspólne przedsięwzięcia.

Zajmujemy się pozyskiwaniem i gromadzeniem informacji o dłużnikach, w celu uproszczenia wszczęcia i skutecznego prowadzenia postępowania windykacyjnego. Pomagamy ustalić aktualne miejsce pobytu dłużnika w przypadku, gdy jest ono nieznane oraz gromadzimy wszelkie niezbędne informacje dotyczące jego majątku. Ponadto poszukujemy utraconego majątku oraz oceniamy, jakie działania będą najskuteczniejsze w celu skłonienia dłużnika do dobrowolnej spłaty długu.

W zakresie majątku dłużnika proponujemy następujące ustalenia:

 • wywiad majątkowy
 • bieżące źródła finansowania
 • nieruchomości i fakt ich zbycia z pokrzywdzeniem wierzyciela
 • ruchomości i fakt ich zbycia z pokrzywdzeniem wierzyciela
 • inne prawa majątkowe i fakt ich zbycia z pokrzywdzeniem wierzyciela (udziały, akcje i inne aktywa finansowe)

przekazanie informacji dających podstawy do unieważnienia transakcji pozornych zmierzających do ukrycia majątku.

Obserwacje są jedną z najefektywniejszych metod pozyskiwania informacji. Nasi detektywi prowadząc obserwacje zawsze działają w sposób profesjonalny oraz w całkowitej dyskrecji. Nigdy nie działamy w pojedynkę – w każdej prowadzonej przez nas obserwacji biorą udział minimum dwie osoby. Daje to gwarancję uzyskania możliwie najlepszych materiałów niezbędnych zleceniodawcy. Klient otrzymuje efekt końcowy naszej pracy w postaci udokumentowanego raportu wraz z materiałem fotograficznym i filmowym. Materiały te mogą zostać wykorzystane jako dowody w postepowaniach sądowych. Pomagamy także zadbać o wartościowe mienie, zapobiegając kradzieży, wykorzystaniu ich niezgodnie z przeznaczeniem czy zniszczeniu. Dokonujemy dyskretnej obserwacji oraz zabezpieczenia i monitoringu rzeczy cennych. W ramach tej usługi możemy wykonać także inne czynności związane ze sprawdzeniem wiarygodności osób, ustaleniami majątkowymi, poszukiwaniem osób i mienia oraz sprawami z pogranicza biznesowo – prywatnego.

Powodzenie każdej sprawy sądowej zależy od posiadania odpowiedniego materiału dowodowego. Jeśli potrzebujesz dowodów w sprawie rozwodowej, dyskretnie i profesjonalnie przygotowujemy dokumentację fotograficzną oraz audio-wizualną, dotyczącą dowolnej osoby uczestniczącej w procesie.

W zależności od przyczyn rozpadu małżeństwa i potrzeb klienta nasi detektywi ustalą m.in. 

 • plan dnia współmałżonka
 • jego najbliższe otoczenie
 • źródło utrzymania i zarobkowania
 • składniki majątkowe
 • w przypadku zdrady ustalą kochanka oraz inne czynniki, mogące mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy

 

Zebrane materiały mogą również posłużyć jako dowody, w dochodzeniu świadczeń alimentacyjnych na drugiego małżonka lub dzieci, w powierzeniu wykonywani władzy rodzicielskiej lub ustaleniu kontaktów z dzieckiem, jak również w sprawach o podział majątku wspólnego.

Jeżeli podejrzewasz, że bliska Ci osoba – partner, dziecko ma kłopoty spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, nieodpowiednim towarzystwem w jakim przebywa, hazardem czy jakiekolwiek innymi zagrożeniami dnia codziennego, możemy Ci pomóc zweryfikować Twoje obawy. 

Pomożemy ochronić bliską Ci osobę, poprzez udzielenie profesjonalnej pomocy. Podejmiemy się dyskretnej obserwacji, przeanalizujemy potencjalne zagrożenia środowiskowe i towarzyskie, pomożemy zorganizować odpowiednie testy oraz profesjonalną pomoc psychologa i innych specjalistów.

W przypadku potwierdzenia występowania zachowań, świadczących o uzależnieniu od jakichkolwiek środków psychoaktywnych, szczególnie istotne jest natychmiastowe rozpoczęcie działań prowadzących do podjęcia leczenia, zwłaszcza w przypadku osób młodych, dla których zmiany wywołane uzależnieniem mogą być nieodwracalne. Zapewniając 100% dyskrecji Agencja pomoże wdrożyć odpowiedni proces leczenia.

 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu
 • Systemy kontroli dostępu
 • Systemy monitoringu wizyjnego
 • Systemy sygnalizacji pożaru SSP i dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO

Odzyskiwanie danych obejmuje uszkodzenia logiczne (cyfrowe) oraz uszkodzenia fizyczne urządzeń elektronicznych, takie jak: przypadkowe i umyślne skasowanie danych, zalanie nośników, nadpalenia, uszkodzenia spowodowane wstrząsami na skutek uderzenia czy innymi uszkodzeniami. Przywrócenie danych, które zostały usunięte, może mieć miejsce także w przypadku ich certyfikowanego usunięcia. Certyfikowane niszczenie danych odbywa się na kilku poziomach:

 • programowe usuwanie danych
 • mechaniczne niszczenie danych
 • fizyczne niszczenie danych

Analiza danych na przekazanych nam nośnikach ma na celu z jednej strony odzyskanie danych niezbędnych Klientowi, z drugiej zaś dostarczanie elektronicznych środków dowodowych pozwalających m.in. na wykrywanie nadużyć i przestępstw, dokonanych z użyciem komputera, innych urządzeń elektronicznych czy też nośników danych.

Poczucie bezpieczeństwa jest niezwykle istotnym elementem codziennego życia. Ma ono istotne znaczenie zarówno w życiu prywatnym, jak też w prowadzonej działalności. Wiele niebezpieczeństw zakłócających prywatność codziennego życia i pracy jest związanych ze współczesną techniką podsłuchową. W swojej ofercie posiadamy usługę wykrywania urządzeń podsłuchowych, a także lokalizatorów GPS w pojazdach. Wszystkie działania w tym zakresie są prowadzone z uwzględnieniem zagrożenia inwigilacji, a także przy uwzględnieniu interesów (prywatnych i biznesowych) naszych Klientów.

Realizujemy usługi związane z bezpieczeństwem informacji, polegające na następujących działaniach:

 • wykrywaniu i lokalizacja urządzeń podsłuchowych (nieruchomości i ruchomości)
 • analizie urządzeń mobilnych pod kątem instalacji oprogramowania szpiegującego
 • zagłuszaniu urządzeń podsłuchowych
 • analizie bezpieczeństwa zagrożeń obiektów przemysłowych oraz obiektów prywatnych
 • audytu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • projektowania i wykonywania bezpiecznych pomieszczeń do prowadzenia poufnych rozmów

Oferujemy kompleksową usługę związaną z przeprowadzeniem reportażu w otrzymanych do sprawach detektywistycznych. Każdorazowo materiał zabezpieczamy dokumentacją filmową i fotograficzną. Prowadzący reportaż to osoby na co dzień uczestniczące w życiu publicznym rozwiązujące tzw. zagadki. Na życzenie klienta możliwa jest publikacja reportażu na uzgodnionych wcześniej kanałach.

Nasz zespół przygotowany jest na przeprowadzenie szerokorozumianych opinii/ekspertyz z zakresu wyspecjalizowanych dziedzin mogących jednoznacznie pomóc przy wykonywaniu czynności detektywistycznych czy też prawnych. Dokument sporządzany jest na zlecenie uczestników procesu sądowego. Uważana jest za cenne źródło informacji wpływające na linię obrony, może wpłynąć na jej modyfikację. Może być podstawą do składania wniosków dowodowych. Każda opinia jak i ekspertyza przygotowywana jest w najwyższym stopniu jakości:

 • Medyczne
 • Psychologiczne
 • Psychiatryczne
 • Toksykologiczne
 • Kryminalistyczne

Oferujemy przeprowadzenie wysoko specjalistycznych badań laboratoryjnych:

 • Badania genetyczne
 • Badania toksykologiczne
 • Narkotyki i alkohol

Zapoznaj się z pełnym zakresem świadczonych usług

Pełna anonimowość

Nie zwlekaj

czas ucieka

Informacja

zachowaj wszelkie informacje

Oszczędzaj

czas to pieniądz

Najważniejszy dla nas jest Klient

nie zwlekaj skontaktuj się już teraz