REPORTAŻE

W czym może Ci pomóc reportaż

Reportaż można najogólniej opisać jako rodzaj sprawozdania czy też relację z jakichś wypadków, których uczestnikiem był jego bohater. Zawsze opiera się na bezpośrednio zebranych w tym celu, autentycznych materiałach, do których należą w szczególności wyniki obserwacji, specjalistyczne opinie czy inne wiarygodne dowody. Forma ta, jakkolwiek ma cechy zwykłej relacji z autentycznych wydarzeń, jest próbą interpretacji przedstawionych zjawisk.

Tak jak powierzone nam sprawy detektywistyczne mają różną tematykę, tak i oferowany przez nas reportaż może zostać przygotowany z każdej z powierzonych nam spraw. W szczególności zaś może on zostać wykonany w sprawach, w których materiał z przeprowadzonych czynności został zabezpieczony za pomocą dokumentacji fotograficznej bądź filmowej. Proponowane przez nas reportaże, są realizowane przez osoby powiązane z mediami, trudniące się tego rodzaju działalnością w codziennym życiu i pracy.

Każdy z przygotowywanych przez Agencję reportaży, cechują ogólnie przyjęte zasady jego realizacji:

  1. Odnosi się on do tego co widział, słyszał lub przeżył zleceniodawca, bądź też do sprawy, której stan faktyczny przedstawił.
  2. Informuje odbiorcę o miejscu i czasie przedstawionych wydarzeń.
  3. Przyświeca mu określony cel, jak choćby chęć szerszego przedstawienia szerszemu gronu osób, dlaczego zleceniodawca chciał pokazać właśnie realizowane wydarzenia czy sytuacje – co w nich było ciekawego, nietypowego, jakie refleksje wywołały czy miały wywołać albo też jaką mają być przestrogą dla ich odbiorców.
  4. Mówi o osobach uczestniczących w przedstawionych sytuacjach, ich reakcjach, zachowaniach, wypowiedziach czy dalszych losach.
  5. Kładzie szczególny nacisk na fakty i momenty najważniejsze dla zleceniodawcy, dzięki czemu pozwoli wpłynąć na emocje adresatów.
  6. Istnieje możliwość umieszczania w reportażu fragmentów dialogowych, poprzez przytaczanie wypowiedzi zleceniodawcy czy też uczestników pokazywanych wydarzeń. To pozwala zdynamizować sprawę zleceniodawcy i może pomóc zaciekawić potencjalnego odbiorcę.
  7. Ze względu na fachowość przygotowujących go osób zostanie zrealizowany profesjonalnie, z zastosowaniem bogatych środków wyrazu, którymi zostaną w najodpowiedniejszy sposób przedstawione materiały przygotowane przez Agencję.

Z uwagi na to, że klient zlecający Agencji przygotowanie reportażu pokazuje, że sprawa ma dla niego szczególne znaczenie, na jego życzenie istnieje możliwość publikacji tego materiału, na uzgodnionych wcześniej kanałach.

 

Nie zwlekaj

czas ucieka

Informacja

zachowaj wszelkie informacje

Oszczędzaj

czas to pieniądz

Najważniejszy dla nas jest Klient

nie zwlekaj skontaktuj się już teraz