O NAS

Nasza historia

Kilkanaście lat temu podjęcie współpracy z agencją detektywistyczną było dużym wyzwaniem. Akt prawny dający podwaliny tej działalności wszedł w życie zaledwie w 2001 r. Tymczasem  powstające na rynku agencje w większości zajmowały się fizyczną ochrona mienia czy instalacją elektronicznych systemów zabezpieczeń, niż faktycznym rozwiązywaniem  problemów swoich klientów. Na rynku nie było powszechnego dostępu do internetu, media społecznościowe były dopiero w fazie powstawania, a szeroko rozumiana reklama była jeszcze w powijakach. To właśnie wtedy zebraliśmy grono osób takich jak detektywi, prawnicy, kryminolodzy, psycholodzy – początkowo, by pomóc najbliższej nam osobie rozwiązać życiowy problem. Nabyte przy tym doświadczenia wiele nas nauczyły i to właśnie dlatego podjęliśmy decyzję by swą działalność zawodową związać z pomaganiem innym. Tak rozpoczęła się działalność Agencji detektywistycznej związanej z portalem www.detektyw.pl, która funkcjonuje na rynku nieprzerwanie od 2014 roku. 

Dziś za portalem www.detektyw.pl stoi licencjonowana Agencja Detektywistyczna, mająca zasięg swojego działania zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Nasz personel prężnie przechodzi szereg szkoleń,  ciągle dążąc do podnoszenia swojej skuteczności i osiągania jak najwyższych wyników swojej pracy. Nasz zespół kilkukrotnie się powiększył. Pozyskaliśmy  specjalistów z różnych dziedzin, takich jak w szczególności: informatyków, programistów, kaskaderów, pracowników ochrony, a nawet modelki potrafiące jak nikt inny prowadzić prowokacje zmierzające do pozyskania cennych informacji.  Dzięki naszemu zespołowi jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić szybki czas reakcji, ale także wysoki i wystandaryzowany poziom usług detektywistycznych. Skuteczna realizacja zlecenia wymaga różnych umiejętności, uzależnionych od rodzaju powierzonej nam sprawy. Indywidualne podejście do każdego zlecenia i osiągnięty efekt najlepiej świadczy o jakości wykonanej usługi. Przyjmujemy to za swój priorytet, dążąc do osiągnięcia pozycji lidera wśród podmiotów tej branży.

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci rozwiązać Twój problem

 

 

Jak funkcjonujemy

Zwracając się do nas możesz liczyć, że podejmiemy się realizacji zlecenia na każdej prawnie dopuszczalnej płaszczyźnie. Zapewnią to specjaliści oddelegowani do prowadzenia powierzonej nam sprawy. Aby zapewnić właściwą selekcję spraw, w strukturach www.detektyw.pl powołaliśmy wyspecjalizowane Działy.

Obsługą zleceń w www.detektyw.pl zajmują się profesjonalni, kompetentni i w pełni wykwalifikowani Kierownicy Obszarów. Posiadają oni szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie, niezbędne do rzetelnej realizacji zadań z wielu obszarów biznesowych i prywatnych. Ich celem jest zaspokojenie potrzeb klientów, poprzez dostarczenie im realnych rozwiązań, dających pełne rozwiązanie przedstawionego problemu.  

Merytoryczną realizacją zleceń detektywistycznych w www.detektyw.pl zajmuje się Dział Operacyjny.  W jego strukturach funkcjonuje Dział Kryminalistyki, Dział Informatyki Śledczej oraz Dział Szkoleń. Podlega mu też realizacja badań laboratoryjnych oraz reportaży w zleconych przez klientów obszarach.

Obsługa prawną powierzonych zleceń w www.detektyw.pl zajmuje się Kancelaria Prawna, mająca w swych szeregach radców prawnych, adwokatów i prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach prawa. Pozwala to na wybór odpowiedniego specjalisty i poprowadzenie każdej ze zleconych spraw, w tym również reprezentację klientów we wszelkich postępowaniach sądowych. W ramach Kancelarii Prawnej funkcjonuje Dział Zawierania Umów, który przygotowuje umowy zawierane z klientami oraz dokonuje oceny zgłaszanych spraw pod kątem możliwości ich realizacji i ich zgodności z prawem. Kancelaria Prawna jest wspomagana przez Dział Windykacji, do której prowadzenia służą ustalenia majątkowe dokonywane przez profesjonalnych detektywów.

Nie można również pominąć istniejących w www.detektyw.pl komórek organizacyjnych jakimi są: Dział Rzeczoznawców i Opiniowania, Dział Marketingu, Dział Zasobów Ludzkich  oraz Dział Floty Samochodowej.

Dyrektorzy każdego z Działów w www.detektyw.pl odpowiadają między innymi za bieżące jego funkcjonowanie, realizację zleceń przyjętych przez Agencję, współpracę pomiędzy Działami w sytuacjach realizacji złożonych zamówień, w realizację których zaangażowanych jest kilka Działów, a także w dostarczanie rozwiązań i informacji mających wpływ na realizowane zadania.

Celem każdego z działów w www.detektyw.pl jest realizacja zleceń z należyta starannością i rzetelnością, aby zawsze dbać o dostarczenie naszym klientom w pełni wiarygodnych informacji, dowodów i materiałów, mających im pomóc w danej sprawie. Ma to za zadanie osiągnięcie zamierzonego przez klienta celu, w tym umożliwienie podjęcia mu trafnej decyzji – zarówno biznesowej, jak i prywatnej.

 

Jeśli chcesz powierzyć nam sprawę

 

Każdorazowo, aby zlecić nam wykonanie usługi detektywistycznej bądź poprowadzenia innego rodzaju sprawy, możesz to zrobić na kilka sposobów. Najprostszym jest bezpośredni kontakt telefoniczny, za pomocą infolinii pod nr + 48 512 713 714. Pozwoli to na w miarę precyzyjne omówienie problemu oraz wstępne zdiagnozowanie sprawy i przyjęcie strategii dalszego postępowania.

Zgłoszenie sprawy może również nastąpić poprzez:

  • formularz kontaktowy zamieszczony w zakładce KONTAKT
  • wysłanie maila na adres: kontakt@detektyw.pl

Oba ze wskazanych sposobów dają możliwość precyzyjnego opisania problemu oraz sformułowania przez klienta jego oczekiwań. Po dokonaniu ich analizy odpowiednia osoba kontaktuje się z potencjalnym klientem w celu omówienia strategii dalszego postępowania.

Wykonanie zlecenia odbywa się w następujących etapach:

  1. Szczegółowe omówienie sprawy
  2. Wstępna analiza problemu i możliwości jego rozwiązania
  3. Wycena zlecenia
  4. Podpisanie umowy
  5. Realizacja zlecenia
  6. Sporządzenie i przekazanie klientowi sprawozdania z realizacji zlecenia
  7. Na życzenie klienta wykonujemy oraz publikujemy reportaże z wykonanego zlecenia

Każdorazowo przed przyjęciem zlecenia działający w ramach Kancelarii Prawnej Dział Zawierania Umów szczegółowo analizuje daną sprawę, aby przyjąć do realizacji tylko te zlecenia, które Agencja mając na uwadze obowiązujące uregulowania prawne jest w stanie zrealizować. Na rynku funkcjonuje wielu detektywów podejmujących się spraw, których nie są w stanie wykonać, bądź których realizacja jest sprzeczna z obowiązującym prawem. Motywacją do tego rodzaju działań jest uzyskanie przychodu pieniężnego.

 

Agencja www.detektyw.pl nie podejmuje się prac nierealnych do wykonania, bądź których wykonanie jest sprzeczne z obowiązującym prawem.

0
Zadowolonych klientów
0
Zakończonych procesów
0 +
filiżanek kawy
0
przepracowanych godzin

Zabezpiecz co w życiu jest najważniejsze

Nie zwlekaj

czas ucieka

Informacja

zachowaj wszelkie informacje

Oszczedzaj

czas o pieniądze

Najważniejszy dla nas jest Klient

nie zwlekaj skontaktuj się już teraz