Infolinia 24h +48 530 997 130
 
SZKOLENIA

Szpiegostwo Biznesu

Szpiegostwo towarzyszy nam już od zarania dziejów. Jest działaniem z ukrycia często noszącym znamiona przestępstwa, metodami i środkami pozaprawnymi, które powodują bezpośrednią szkodę innego podmiotu gospodarczego.

Działanie szpiegów polega na pozyskiwaniu informacji poprzez ich wykradanie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie w celu zdobycia przewagi nad konkurencją.

XXI wiek został okrzyknięty wiekiem informacji – posiadając informację posiadamy bowiem władzę. Informację należy odpowiednio chronić przed nieuprawnionym ujawnieniem, potrzebna informacja dostępna w odpowiednim czasie staje się towarem strategicznym.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1992 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

Informacje stały się głównym zasobem przedsiębiorstw, które to decydują o byciu albo niebyciu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

W tym celu stworzyliśmy szkolenie zatytułowane: Inwigilacja i szpiegostwo gospodarcze, a praktyczne aspekty ochrony informacji w firmie”.

Agenda szkolenia:

Inwigilacja i szpiegostwo gospodarcze, a praktyczne aspekty ochrony informacji w firmie.

Informacje podstawowe

 • czym jest informacja i jaką ma wartość na rynku
 • potrzeby informacyjne podmiotów gospodarczych
 • źródła informacji
 • szpiegostwo w dziejach
 • wartość informacji
 • wywiad a szpiegostwo gospodarcze
 • szpiegostwo-sposoby pozyskiwania informacji poufnych
 • zapobiegania – minimalizacja ryzyka wycieku
 • regulacje prawne

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 • zadania wywiadu gospodarczego
 • zainteresowania wywiadu gospodarczego
 • służby informacyjno-wywiadowcze /specyfika ich zadań i podział kompetencji/
 • kontrwywiad gospodarczy
 • rola wywiadu gospodarczego w zarządzaniu firmą

Źródła zagrożeń dla zasobów informacyjnych firmy

 • zagrożenia osobowe i nieosobowe
 • zagrożenia ze strony pracowników
 • sytuacje i zdarzenia łatwe do potencjalnego wykorzystania w celach szpiegowskich

Podatność pracowników na werbunek do niejawnej pracy na rzecz konkurencji

 • podstawowe metody pozyskiwania ich do współpracy
 • sytuacja pracownika w firmie

Atak socjotechniczny

 • definicja ataku socjotechnicznego
 • etapy ataku socjotechnicznego
 • praktyczne metody stosowane podczas ataku
 • symptomy ataku
 • czynniki ułatwiające atak socjotechniczny na firmę
 • metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego
 • działania prewencyjne

Inwigilacja fizyczna i techniczna

 • wejście na teren obiektu celem pozyskania bezpośredniego dostępu do informacji /jawne, ciche, pod przykrywką/
 • rozpoznanie obiektu oraz relacji interpersonalnych
 • instalacja urządzeń techniki inwigilacyjnej

Podsłuch i inne urządzenia służące inwigilacji

 • istota podsłuchu
 • procedury legalnego stosowania podsłuchu
 • podsłuch nielegalny
 • urządzenia podsłuchowe audio
 • urządzenia do podglądu video
 • podsłuch telefonów stacjonarnych i komórkowych – inwigilacja komputerów i sieci komputerowych
 • możliwości wykrycia urządzeń podsłuchowych
 • sposoby zabezpieczenia pomieszczeń przed podsłuchem
 • koszty związane z instalacją urządzeń podsłuchowych