Infolinia 24h +48 530 997 130
 
SZKOLENIA

Ochrona informacji

„Informacja jest cenniejsza niż pieniądz”

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do pilnego strzeżenia posiadanych, powziętych czy też otrzymanych informacji. Wiele tego typu informacji można jednogłośnie uznać jako „intelektualny majątek” przedsiębiorstwa. Wobec powyższego na każdym przedsiębiorcy leży obowiązek pilnego strzeżenia informacji.

Pozwól zatem przedsiębiorco abyś Ty sam bądź za pośrednictwem pracownika posiadł niezbędną wiedzę i umiejętności celem skutecznej ochrony informacji. POniżej pzredstawiamy kluczowe i niezbędne aspekty poruszane podczas szkolenia "Ochrona Informacji".

Ochrona Informacji

 • Rodzaje informacji – proces nadawanie klauzul tajności
 • Organizacja ochrony informacji
 • Krajowa władza bezpieczeństwa
 • Kierownik jednostki organizacyjnej – uprawnienia i zadania w zakresie ochrony informacji
 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji – zakres zadań
 • Kontrola stanu bezpieczeństwa informacji
 • Bezpieczeństwo osobowe
  • ankieta bezpieczeństwa osobowego
  • kompetencje organów i osób do prowadzenia postępowań sprawdzających
  • cele, rodzaje i zakresy postępowań sprawdzających
 • Środki bezpieczeństwa fizycznego dla ochrony informacji niejawnych
  • określanie poziomu zagrożeń i szacowanie ryzyka
  • kancelaria tajna i inne pomieszczenia dla informacji niejawnych
 • Plan ochrony informacji
 • Instrukcje dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • akredytacja bezpieczeństwa teleinformatycznego i niezbędna dokumentacja
 • Bezpieczeństwo przemysłowe
  • rodzaje certyfikatów bezpieczeństwa przemysłowego
  • zakresy postępowań sprawdzających
  • niezbędna dokumentacja sporządzana w firmie
 • Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony informacji niejawnych

Tajemnica przedsiębiorstwa

 • Szczególny rodzaj tajemnicy prawnie chronionej
 • Rodzaje informacji podlegających ochronie – zakres przedmiotowy tajemnicy
 • Atuty firm na rynku, posiadających uregulowaną tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Regulacje prawa wspólnotowego dot. tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Procedury ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – Instrukcja ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Postępowanie z kooperantami
 • Odpowiedzialność służbowa, karna i cywilna za ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Praktyczne wprowadzanie w życie tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie

Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji w firmie, w tym tajemnic prawnie chronionych

 • Doświadczenia i praktyczne uwagi dot. funkcjonowania systemu ochrony i bezpieczeństwa w firmie:
  • nabór pracowników
  • relacje pracodawca – pracownik
  • permanentne szkolenia
 • Elementy organizacji ochrony informacji w firmie
 • Polityka bezpieczeństwa informacji
 • Plan ochrony firmy
  • funkcjonowanie ochrony osób i mienia w firmie
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w ochronie zasobów informacyjnych firmy – doświadczenia krajowe, jak i zagraniczne

Odpowiedzialność karna, cywilna i pracownicza za naruszenie zasad ochrony i bezpieczeństwo zasobów informacyjnych firmy.

 • Konstytucja RP, a ochrona prawna informacji
 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki pracownika
 • Zasady odpowiedzialności
 • Karnej
 • Cywilnej
 • Pracowniczej
  • za naruszenie zasad ochrony informacji w urzędzie
 • Niezbędne działania pracodawcy w celu pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności.