Infolinia 24h +48 729 858 004
 

Licencja detektywa

 

Szkolenie niezbędne do uzyskania licencji detektywa (czas trwania: 55 godzin)

Ochrona danych osobowych

 1. Pojęcie danych osobowych/ Organy ochrony danych osobowych
 2. Zasady przetwarzania, rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych

 3. Odpowiedzialność́ karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.

Ochrona informacji niejawnych

 1. Pojęcie i zakres informacji na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 2. Klasyfikacja, zasady i dostępy do informacji niejawnych wraz z zasadami ich przetwarzania
 3. Odpowiedzialność́ karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r.

Przepisy regulujące prawa i obowiązki detektywa 

 1. Ustawowe uprawnienia i obowiązki detektywa
 2. Odpowiedzialność́ cywilna i karna detektywa


Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
 2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność́ gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych
 3. Organy uprawnione do kontroli/ uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej

Praktyczne aspekty pracy detektywa

 1. Czynności obserwacyjne/ realizacja wywiadów/ umiejętne pozyskiwanie danych i informacji
 2. Dokumenty organizacyjne (np. umowa o realizację czynności detektywistycznych/ Sprawozdanie końcowe)