Infolinia 24h +48 530 997 130
 
SZKOLENIA

Dane osobowe

Uczestnicząc w szkoleniu każdy z jego uczestników nabiera umiejętności w postaci:

 • identyfikowania informacji stanowiących dane osobowe
 • poznaje procesy, w których przetwarzane są dane osobowe
 • potrafi zbadać legalność przetwarzania danych osobowych
 • bezbłędnie i odpowiednio obsługuje prawa osób, których dane dotyczą
 • stosuje zasady bezpieczeństwa informacji
 • znacząco identyfikuje status organizacji przetwarzającej dane osobowe
 • samodzielnie potrafi sporządzić umowę/ umowy powierzenia
 • skutecznie ocenia ryzyko związane z badanym obszarem oraz dobiera do niego odpowiednie zabezpieczenia
 • zna podstawy postanowień ustawy RODO

Tematyka szkolenia

 1. Ochrona danych osobowych/ informacje podstawowe
  • Definicje danych osobowych
  • jakie dane podlegają ochronie
  • dane zwykłe, a dane wrażliwe
  • Tło prawne oraz powody aktualizacji przepisów prawa
  • Dane osobowe oraz nowe kategorie danych – identyfikatory sieciowe, dane biometryczne i inne
  • Administrator Danych Osobowych /ADO/ oraz Procesor i ich zadania
  • Czy i jak przetwarzamy dane osobowe?

 1. Administrator danych osobowych /ADO/ i jego zadania
  • Administrator Danych – prawa i obowiązki
  • Zasady ochrony danych osobowych
  • Podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych
  • Obowiązek informacyjny w rozporządzeniu
  • Jakie prawa posiadają osoby fizyczne? 
  • Zasady ochrony danych osobowych na etapie procesowania
  • Obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych
  • Powierzenie przetwarzania – jak prawidłowo skonstruować umowę powierzenia dziś oraz zgodną z RODO

 1. Inspektor Ochrony Danych
  • Kiedy należy powołać IOD?
  • Kto może zostać powołany na IOD?
  • Status Inspektora Ochrony Danych (IOD)
  • Kompetencje, zadania i obowiązki (w tym proces reklamacji) IOD
  • Obowiązek zgłaszania uchybień w ochronie danych osobowych
  • Odpowiedzialność cywilna, karna, administracyjna, kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych

4. Procedury i sposoby zabezpieczania danych osobowych

 • opracowanie „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych”
 • tworzenie „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe”
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zbiory i rejestry danych osobowych
 • Odpowiedzialność za naruszenia zasad ochrony danych osobowych

 1. RODO
 • Jak przygotować się do RODO
 • Przygotowanie zespołu i przyjęcie planu wdrożenia
 • Audyt kontrolny procesów wraz z kontrolami poaudytowymi (opracowanie i wdrożenie)
 • Metodologia wdrożenia zmian
 • Sporządzenie Polityki Informacyjnej i Regulaminu RODO
 • Opiniowanie wdrożonych procesów

Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym wraz z zadaniem w grupie.

Na podstawie wypełnionego testu wydawany jest „certyfikat” przez www.detektyw.pl poświadczający uzyskanie odpowiedniej wiedzy przez uczestnika szkolenia. Dzięki temu uczestnik jako administrator danych osobowych uzyskuje potwierdzenie realizacji postanowień RODO. Test oraz certyfikat stanowią udokumentowanie przez Państwa realizacji zasady dołożenia należytej staranności w zabezpieczeniu danych osobowych w aspekcie szkoleń pracowników, ale także zasady rozliczalności nakazującej potwierdzenie tego.