Infolinia 24h +48 530 997 130
 

Ład korporacyjny

Sprawnie działajaca organizacja, która ma jasno wytyczone cele musi posiadać rdzeń, kręgosłup. Tym kręgosłupem jest ład korporacyjny spółki. To nie dotyczy tylko dużych korporacji, ale  także spółek średniej wielkości. Ład korporacyjny (ang. corporate governance) jest zbiorem zasad postępowania zarówno dla organów spółek, ale także dla członków organów tych spółek - rady nadzorczej, zarządu oraz do akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką. Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego jest integralną częścią funkcjonowania zarówno spółki. Wysokie  standardy w tym zakresie są istotne z punktu widzenia sprawności funkcjonowania wszelkich procesów biznesowych oraz zapewnienia długoterminowej i przewidywalnej stabilności finansowej. Z punktu widzenia niemal każdej organizacji, to także wspólna rynkowa odpowiedzialność za kreowanie i podnoszenie obowiązujących standardów postępowania
i zarządzania .

Pomożemy stworzyć dla Twojej organizacji:

  • Dobre Praktyki Spółki;

  • Zasady Ładu Korporacyjnego

Trzy filary naszego biznesu:

1. BEZPIECZEŃSTWO

2. PUBLIC RELATIONS / PUBLIC AFFAIRS

3. SZKOLENIA